Estás en: Inici > Conócenos > Presentació

Presentació

Factor humà, inversió de futur

El turisme en la Comunitat Valenciana és un sector econòmic estratègic que genera riquesa i prosperitat, una indústria sòlida conformada per una oferta de 385.823 places en establiments turístics, que representa el 12,6% del Producte Interior Brut i genera 270.452 llocs de treball. Amb 22,8 milions de turistes en 2013, la Comunitat Valenciana s'ha posicionat com referent turístic nacional i internacional, on conviuen a la perfecció tradició i avantguarda. A partir d'ara, el principal objectiu és continuar creixent dia a dia, de manera sostenible, per a millorar la situació en un entorn competitiu, globalitzat i profundament canviant i anticipant-se als reptes dels nous escenaris i tendències turístiques.

Per a mantindre i millorar esta tendència de lideratge, és indiscutible que cal continuar apostant per la professionalització i l'excel·lència del capital humà. Amb este objectiu, la Generalitat, a través de la Agència Valenciana del Turisme, ha impulsat el Pla Estratègic Global del Turisme de la Comunitat Valenciana 2010-2020. Es tracta d'un document marc de reflexió, consensuat amb el sector, que establix les directrius claus per a augmentar els nivells de competitivitat del turisme valencià i un dels eixos prioritaris del qual és el reconeixement i qualificació del capital humà.

El present i el futur del turisme de la Comunitat Valenciana depenen, en gran manera, de l'esforç, la dedicació, la formació i el treball continu de tots els agents que ho conformen.

L'excel·lència del nostre destí està estretament lligada al talent i bon fer de les persones que es dediquen a este sector, sent el factor humà el verdader motor del sector turístic valencià. La Agència Valenciana del Turisme, dóna resposta a este gran repte de mantindre i elevar els nivells de professionalització del sector turístic valencià a través de la Xarxa de Centres de Turisme, una xarxa de centres de formació pionera a Espanya que posa al servici del sector un aprenentatge a mesura, gratuït i adaptat a les tendències de mercat, una xarxa de centres vertebrada al llarg de la Comunitat Valenciana, que compta amb els millors recursos i els professionals més qualificats.

La Agència Valenciana del Turisme, a través de la Xarxa de Centres de Turisme de la Comunitat Valenciana i en el marc del Pla Estratègic, té com a objectiu fonamental la professionalització, capacitació i reciclatge continu del sector turístic valencià oferint una formació adequada en paràmetres de qualitat i excel·lència. Es tracta d'una formació que perseguix la millora dels processos de creació, gestió, servici i innovació de les empreses, a través de la qualificació dels seus recursos humans.

La Xarxa de Centres de Turisme és un projecte en constant evolució, al servici dels agents que conformen el sector turístic i els principals objectius del qual són:

  • Acostar al màxim la formació a l'empresa.
  • Donar resposta a les singularitats pròpies del sector en cada zona de la Comunitat Valenciana.
  • Reflexionar, debatre i intercanviar experiències a nivell professional i empresarial.
  • Investigar de forma aplicada en termes pedagògics amb vista al futur.

Amb estos objectius, la Xarxa de Centres de Turisme pretén fer accessible la formació a tots els col·lectius que conformen el sector turístic valencià, aproximant-la a tot el territori de la Comunitat Valenciana, a fi de convertir el turisme en font d'ocupació, prosperitat i benestar social.

En l'actualitat, la Xarxa CdT es compon de set centres que vertebren el territori de la Comunitat Valenciana: Castelló de la Plana, València, Gandia, Dénia, Benidorm, Alacant i Torrevieja. La ubicació de la Xarxa que comprén la franja costanera, permet atendre les necessitats formatives globals del sector. També s'ha posat en marxa el CdT d'Interior que, atenent a criteris qualitatius i no quantitatius, pretén donar satisfacció a les necessitats formació, sovint molt específiques, en l'interior de la Comunitat Valenciana.

Copyright 2011, Generalitat Valenciana