Estás en: Inici > Secretaria virtual > SECRETARÍA VIRTUAL Red CdT

SECRETARÍA VIRTUAL xarxa CdT

Poden accedir a este servici els alumnes i alumnes que hagen cursat o desitgen cursar alguna acció formativa o que desitgen informació sobre la programació de la Xarxa CdT. Este servici le permetrà realitzar la inscripció a cursos, la consulta de l’historial de cursos realitzats i la modificació de dades personals de participants de cursos de la Xarxa de Centres de Turisme.

Enllaços externs
  • Inscripció a cursos.
  • Inscripció a cursos ON-LINE
  • Historial de cursos
  • Modificació de dades personal
  • Descàrrega de documents de cursos
  • Descàrrega de certificats
Copyright 2011, Generalitat Valenciana