Estás en: > Inici > Consellería > Funcions

Funcions

A la Presidència de la Generalitat  li correspon exercir les competències en matèria de turisme, basant-se en el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, publicat en el DOCV número 7.566 de 08/07/2015.

 La Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana del Turisme assumix les funcions que li atribuïx l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política turística, control i supervisió de l'activitat i funcionament de l'Agència Valenciana del Turisme, sent el titular d'esta Secretaria Autonòmica el president de l'Agència.

 De la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Turisme depén la Direcció General de Turisme que assumix les funcions de control, coordinació i supervisió de l'activitat i funcionament de l'Agència Valenciana del Turisme, així com les competències administratives en l'àmbit normatiu, inspector i sancionador de l'activitat turística.

Les funcions del/de la president/a i del/de la  director/a de l'Agència Valenciana del Turisme són les establides en el Decret 209/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat pel qual s'aprova el seu Reglament.

Compartir

Twitter

Portals

Portal Turístico Telefon 112
© Generalitat Valenciana. Agència Valenciana del Turisme