Estás en: > Inici > Consellería > Funcions

Funcions

A Presidència de la Generalitat  li correspon exercir les competències en matèria de turisme, basant-se en el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, publicat en el DOCV número 7.566 de 08/07/2015.

 - La Secretaria Autonòmica de Turisme assumeix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de política turística, control i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i exercirà la presidència d'aquesta entitat.
- De la Secretaria Autonòmica de Turisme depén la Direcció General de Turisme, que assumeix les funcions de control, coordinació i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, així com les competències administratives en l'àmbit normatiu, inspector i sancionador de l'activitat turística.»

- Segons l'article 12.1 de la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm.8313 de 08.06.2018), l’Agència Valenciana del Turisme, entitat de dret públic de les previstes en l'article 2.3.a.3r i article 3.1.c, pertanyent al sector públic instrumental i integrat en el sector públic administratiu, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es denominarà Turisme Comunitat Valenciana.

Reglamentàriament es desenvoluparan la seua composició, organització,règim jurídic, facultats i funcionament dels seus òrgans.


- Constitueix l'objecte de Turisme Comunitat Valenciana, com a organisme públic responsable de la governança turística i de l'impuls i execució de la política en matèria de turisme:
 
a) El foment i impuls del turisme ètic definit en el Codi ètic mundial per al turisme.
b) La millora de la competitivitat, la qualitat del producte, la innovació tecnològica, la formació i la millora del rendiment del sector turístic valencià.
c) El desenvolupament de la promoció, difusió i comunicació de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana.
d) La planificació i contribució a la vertebració i la dinamització del territori a través dels espais turístics.
e) La sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del turisme.
f) Qualsevol altre que li siga fixat expressament pel Consell de la Generalitat. Així mateix, impulsarà la col·laboració públic-privada a través de fórmules de consens, interlocució i diàleg amb les marques i responsables del sector turístic de la Comunitat Valenciana.

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània

Portals

Portal Turístico Telefon 112
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana