Estás en: > Inici > Consellería > Portal Trasnparència

Informació institucional, organitzativa i de planificació

En compliment de la instrucció “Tercera” de la Resolució  de 14 d'abril del 2016, del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per les que s'aproven les instruccions sobre mesures de control i publicitat activa en el sector públic instrumental de la Generalitat, en enllaços relacionats es troba el fitxer el contingut del qual “Retribucions Relació de Llocs de Treball de l'Agència Valenciana del Turisme”, garantix en tot cas el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

Compartir

Twitter

Portals

Portal Turístico Telefon 112
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana