Estás en: > Inici > Tramitació Online > Accés directe

Accés directe a Tramitacions online

En aquells servicis en què aparega la icona  es podran tramitar telemàticament per a la qual cosa es necessita disposar d'un certificat digital emés per l'ACCV o del DNI electrònic i tindre certs components instal·lats en l'ordinador.
 
Per a més informació al respecte punxe ací.
 
També pot accedir al catàleg de servicis públic en internet de la Generalitat Valenciana: Generalitat en Xarxa.
 
Tràmits amb certificat
Convocatòria d'ajudes 2017
Únicament justificació

CONVOCATÒRIA D'AJUDES A EMPRESES, ASSOCIACIONS, FEDERACIONS I FUNDACIONS 2017

Programa 1. FOMENT DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL.

Programa 2. SUPORT A ACTIVITATS ESPORTIVES I CULTURALS D’IMPACTE TURÍSTIC INTERNACIONAL.

Programa 3. IMPULS AL MÀRQUETING DE PRODUCTE TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

CONVOCATÒRIA D'AJUDES A ENTITATS LOCALS 2017 

Programa 1. Inversió en adequació i millora dels serveis i recursos turístics

Programa 2. Competitivitat de les destinacions turístiques:

Subprograma 2.1: Implantació i certificació de sistemes de qualitat en recursos i serveis turístics.

Subprograma 2.2.: Impuls a la imatge de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

Subprograma 2.3.: Suport a la prestació de serveis turístics.

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES A ENTITATS LOCALS 2018

Programa 1. Inversió en adequació i millora dels serveis i recursos turístics

Programa 2. Competitivitat i destacionalització de les destinacions turístiques:

Subprograma 2.1: Certificació de sistemes en recursos i serveis turístics.

Subprograma 2.2.: Impuls a la imatge de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

Subprograma 2.3.: Suport a la prestació de serveis turístics.

 _________________________________________________________________________

Comunicació/Declaració responsable referent a l'activitat d'agència de viatges.

Comunicació/declaració responsable referent a l'activitat dels establiments de restauració.

Comunicació/declaració responsable referent a l'activitat dels establiments hotelers.

Comunicació/Declaració responsable referent a l'allotjament turístic rural en l'interior de la Comunitat Valenciana.

Comunicació/declaració responsable referent a l'ús de vivendes turístiques.

Comunicació/declaració responsable referent a l'activitat d'empreses gestores de vivendes turístiques.

Comunicació/declaració responsable referent a l'activitat de blocs i conjunts de vivendes turístiques.

Comunicació/Declaració responsable referent a l'activitat d'allotjament en campaments de turisme.

Comunicació/declaració responsable referent a l’activitat empreses de turisme actiu

Comunicació/ Declaració responsable referente a l’activitat d’àrea de pernocta en trànsit per a autocaravanes

 
 
 
 
Cursos Xarxa de Centres de Turisme
 

Formulari d'inscripció als cursos de Formació Professional per a l'Ocupació de la Xarxa de Centres de Turisme.

Sol·licitud de modificació de dades personals que es troben en poder dels arxius i registres de la Xarxa de Centres de Turisme.

Tràmit facturació electrònica
 

El Decret 87/2010, de 21 de maig, del Consell establix les condicions tècniques i normatives per a l'ús de la Plataforma de Facturació Electrònica de la Generalitat, Ge-factura i la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, d'aplicació a l'Agència Valenciana del Turisme

Per accedir als codis de facturació electrònica de l’ Agència Valenciana del Turisme, punxe ací

 
 
Tràmits sense certificat
 
Empreses Turístiques
 
 
 
Cursos Xarxa de Centres de Turisme
 
Una vegada admés/ssa en el curs, l'alumne/a pot accedir a:
 
 
Si l'alumne/a és avaluat com apte podrà obtindre el certificat corresponent sempre que òmpliga l'enquesta de valoració del curs en:
 
 
Així mateix, sempre que haja sigut avaluat/ada com apte, podrà obtindre l'historial dels cursos realitzats en la Xarxa de Centres. 
 
 
Altres 

Perfil de contratant

Queixes i Suggeriments

Compartir

Twitter

Portals

Portal Turístico Telefon 112
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana