Estás en: > Inici > Subvencions

Distintius que han de figurar en totes les actuacions que resulten beneficiàries de les ajudes de l'Agència Valenciana del Turisme

El beneficiari haurà de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l'actuació subvencionada, per la qual cosa en totes les actuacions que resulten beneficiàries de les ajudes convocades per l'Agència Valenciana del Turisme, haurà de figurar el distintiu en què es faça constar que el projecte ha comptat amb la col·laboració de l'Agència Valenciana del Turisme.

 

Hi ha dos tipus de distintius (ambdós disponibles en diferents formats informàtics): 

DISTINTIU DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

Pel PROGRAMA 1: Inversió en adequació i millora dels servicis i recursos turístics de la convocatòria d'ajudes a ENTITATS LOCALS:

distintiu denominació del projecte en format ai

distintiu denominació del projecte en format pdf

distintiu denominació del projecte en format jpg

  • Només per a este programa: els beneficiaris hauran d'instal·lar una placa en el lloc o element objecte de l'actuació en què conste el dit distintiu.

 

DISTINTIU COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE

a). Per a tots els subprogrames del PROGRAMA 2: Competitivitat dels destins turístics de la convocatòria d'ajudes a ENTITATS LOCALS.

b) Per a tots els programes de la convocatòria d'ajudes a AJUDES A EMPRESES, ASSOCIACIONS, FEDERACIONS I FUNDACIONS.

c) Programes 1 i 2 de la convocatòria d'ajudes per a la realització de campanyes de sensibilització, lluita contra la temporalitat i la precarietat laboral: 

distintiu de col·laboració en format ai

distintiu de col·laboració en format pdf

distintiu de col·laboració en format jpg

______________________________________________________________________________

A enllaços relacionats trobaran els distintius per a la convocatòria d'ajudes per a la  realització  de  campanyes  de  sensibilització,  conscienciació  i  lluita  contra  l’intrusisme en l’oferta d’allotjament turístic de la Comunitat Valenciana.

Compartir

Twitter

Portals

Portal Turístico Telefon 112
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana